Brynjólfur Bjarnason

Ávarp stjórnarformanns

Eftir nokkuð kröftugan hagvöxt tók að hægja á vexti í íslensku hagkerfi á árinu 2023. Segja má að eitt helsta verkefni ársins hafi verið að ná niður verðbólgu sem engin bönd virtust halda. Seðlabankinn hækkaði vexti ítrekað og stóðu stýrivextir í árslok í 9,25%, sem hefur komið illa við heimilin og fyrirtækin í landinu. Það var því jákvætt þegar hægja tók á hagvexti, einkaneyslu og umsvifum almennt á árinu, í takt við markmið Seðlabankans. Að auki er óhætt að segja að eldgos og jarðhræringar á Reykjanesskaga hafi sett mark sitt á árið – og geri enn. Ef að líkum lætur verða jarðhræringar á Reykjanesi hluti af tilveru okkar Íslendinga næstu ár og jafnvel áratugi en sem betur fer búum við vel þegar kemur að reynslu og þekkingu vísindafólks á þessu sviði enda hafa eldgos verið nokkuð tíð síðustu áratugina. Minni umsvif í hagkerfinu og hátt vaxtastig hafa eðlilega haft áhrif á rekstur bankans en hann gekk engu að síður mjög vel á árinu. Bankinn stendur sterkur í lok árs með 24,1% eiginfjárhlutfall og 12,4% vogunarhlutfall. Eigið fé bankans nam 199 milljörðum króna í árslok og námu  arðgreiðslur til hluthafa 12,4 milljörðum króna á árinu. Hlutfall eiginfjárþáttar 1 var 19,7% í árslok.

Sjá nánar

Benedikt Gíslason

Ávarp bankastjóra

Þrátt fyrir krefjandi efnahagsumhverfi náðist góður árangur í starfsemi bankans á árinu 2023. Efnahagslífið einkenndist af hárri verðbólgu og háu vaxtastigi þar sem aðgerðir Seðlabanka Íslands miðuðu að því að hægja á hagvexti og ná verðbólgu niður. Fjölmörg heimili huga nú að endurfjármögnun íbúðalána þar sem þau hafa verið í skjóli fastra vaxta síðustu ár og mun sú þróun áfram setja mark sitt á starfsemi bankans. Á árinu unnum við að margvíslegum verkefnum sem miða að því að efla þjónustu okkar og gera okkur betri í að mæta þörfum viðskiptavina okkar. Meðal annars settum við okkur nýja stefnu, ný gildi og þjónustuviðmið sem munu móta þjónustu okkar næstu árin. Á árinu 2023 náðust öll helstu fjárhagsmarkmið bankans og nam hagnaður ársins 25,7 milljörðum króna og arðsemi eiginfjár 13,6%, sem er yfir 13% arðsemismarkmiði bankans.

Sjá nánar

Í hnotskurn

Hagnaður 

25,7

milljarðar króna

Rekstartekjur

64,2

milljarðar króna

 

Eignir í stýringu

1.383

milljarðar króna

Arðsemi eiginfjár

13,6%

 

Tekjur Varðar af vátryggingasamningum

17,8

milljarðar króna

 

Lán til viðskiptavina

1.153

milljarðar króna

 

Sjálfbærni

Arion banki vill vera öðrum fyrirmynd um ábyrga og arðbæra viðskiptahætti sem taka mið af umhverfi, efnahagslífi og því samfélagi sem bankinn starfar í.

Viðskiptavinir, hluthafar bankans, mannauðurinn okkar og samfélagið í heild skipta okkur höfuðmáli. Við leggjum áherslu á góða stjórnarhætti og gott innra eftirlit.

Meðalstarfsaldur í Arion banka eru tæp

10 ár

 
 

Niðurstaða jafnlaunagreiningar sýnir

0,2% 

óútskýrðan launamum kynjanna
 

Heildarúthlutun grænnar fjármögnunar nemur

128,2 

milljörðum króna
 

Grænn sparnaður viðskiptavina 

25 

milljarðar króna
 

Lækkun á GHL* í eigin rekstri er

75,5%

frá árinu 2015
*Gróðurhúsalofttegundir - Umfang 1 og 2

Fjármögnuð kolefnislosun

153 ktCO2í 

vegna lánveitinga og fjárfestinga bankans án ríkisskuldabréfa

Besta bankaappið
sjöunda árið í röð

Með snjöllum og traustum fjármálalausnum viljum við efla fjárhagslegt heilbrigði og stuðla að sjálfbærri verðmætasköpun.

Við bjóðum alhliða fjármálaþjónustu og tryggingar fyrir einstaklinga, fyrirtæki og fjárfesta sem geta fengið heildstæða yfirsýn yfir öll sín fjármál á einum stað. Þannig mætum við ólíkum þörfum og nýtum um leið sérþekkingu okkar svo að viðskiptavinir nái sem mestum árangri.

Arion appið var á árinu 2023 valið besta bankaappið af viðskiptavinum bankanna í könnun MMR, sjöunda árið í röð. Ýmsar nýjungar og uppfærslur litu dagsins ljós í appinu og nýtt viðmót fyrir kortaupplýsingar einstaklinga var kynnt ásamt margvíslegri nýrri virkni í tengslum við kredit- og debetkort.

Einstaklingar og lögaðilar geta nú átt viðskipti með hlutabréf og sjóði í bæði appi og netbanka.