Áhættuskýrsla 2023

Áhættuskýrsla Arion banka inniheldur upplýsingar um helstu áhættuþætti í starfsemi bankans, áhættustýringu og eiginfjárstöðu. Skýrslan tekur mið af kröfum um upplýsingagjöf samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og ákvæðum reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki (CRR). Í áhættuskýrslunni er meðal annars fjallað um nýja og væntanlega löggjöf sem snertir bankann sem og starfskjarastefnu hans. Skýrslan tekur til samstæðu Arion banka, að tryggingafélögum undanskildum.

Áhættuskýrslu Arion banka 2023 má lesa hér.