Um Arion banka

Arion banki og dótturfélög veita íslensku samfélagi alhliða fjármálaþjónustu. Hlutverk Arion er að liðsinna þeim sem vilja ná árangri á Íslandi og víðar á norðurslóðum með snjöllum og traustum fjármálalausnum sem efla fjárhagslegt heilbrigði og stuðla að sjálfbærri verðmætasköpun. Bankinn leggur áherslu á að byggja upp langtímaviðskiptasamband við viðskiptavini sína og nýtur sérstöðu hvað varðar framsækna og nútímalega fjármálaþjónustu.

Arion banki þjónar einstaklingum, fyrirtækjum og fjárfestum á þremur þjónustusviðum; viðskiptabankasviði, fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviði og mörkuðum. Dótturfélögin Stefnir og Vörður auka enn frekar þjónustuframboð bankans. Stefnir er eitt stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins og Vörður tryggingar býður upp á skaða- og líftryggingar og er það tryggingafélag á Íslandi sem vex nú hraðast. Að auki býður bankinn upp á lífeyrisþjónustu og eru nokkrir lífeyrissjóðir í rekstri bankans. Þannig er þjónustuframboð Arion einstakt hvað fjölbreytni varðar.

Fjölbreytt þjónustuframboð felur jafnframt í sér að tekjugrunnur starfseminnar er breiður og dreifist lánasafn bankans vel á milli einstaklinga og fyrirtækja. Þá felur hátt hlutfall íbúðalána og góð dreifing útlána á milli atvinnugreina í sér markvissa áhættustýringu.

Arion hefur verið í forystu á sviði stafrænna lausna og nýsköpunar enda er stór hluti þjónustunnar aðgengilegur í Arion appinu. Umfang stafrænnar þjónustu gerir þjónustuna einstaklega þægilega fyrir viðskiptavini og eykur skilvirkni í starfseminni. Að auki hefur bankinn gegnt forystuhlutverki þegar kemur að þjónustu og ráðgjöf við fyrirtæki og fjárfesta og uppbyggingu hlutabréfamarkaðar hér á landi.

Arion banki hefur sett sér skýra stefnu varðandi sjálfbærni starfseminnar og umhverfis- og loftslagsmál. Viðskiptavinum stendur til boða margvísleg græn fjármálaþjónusta, svo sem græn bílalán, fyrirtækjalán, innlán og íbúðalán. Arion banki hefur gefið út heildstæða græna fjármálaumgjörð sem nær til fjármögnunar bankans og lánveitinga. Þannig hefur bankinn skuldbundið sig til að nýta það fjármagn, sem hann sækir á lánsfjármörkuðum í tengslum við grænu umgjörðina, í græn lán til fyrirtækja og einstaklinga eins og þau eru skilgreind í umgjörðinni.

Arion banki er fjárhagslega sterkur banki sem leggur metnað í að starfa með arðsömum hætti í sátt við samfélag og umhverfi. Bankinn leggur áherslu á samkeppnishæfar arðgreiðslur til hluthafa og er skráður á aðallista kauphallanna Nasdaq Iceland og Nasdaq Stockholm.

Helstu þættir þjónustunnar

Fyrirtækjaþjónusta

 • Alhliða fjármála- og tryggingaþjónusta sem sniðin er að þörfum hvers viðskiptavinar.
 • Meðal þjónustuþátta eru fjölbreytt úrval ávöxtunarleiða, fjármögnun, ráðgjöf, fjárstýring, tryggingar, innheimtuþjónusta og netbanki.
 • Víðtæk ráðgjöf og þjónusta í tengslum við fjárhagslega umbreytingu fyrirtækja.
 • Stór hluti eigna bankans eru útlán til fyrirtækja og endurspegla þau vel samsetningu efnahagslífsins.
 • Áhersla á persónulega þjónustu og góða yfirsýn yfir þarfir viðskiptavinarins.

Markaðir

 • Alhliða þjónusta við fjárfesta.
 • Markaðsviðskipti sjá um miðlun verðbréfa fyrir viðskiptavini bankans á innlendum og erlendum mörkuðum.
 • Eignastýringin ávaxtar fjármuni viðskiptavina með hagsmuni þeirra að leiðarljósi.
 • Arion banki rekur lífeyrissjóði sem taka bæði á móti viðbótarlífeyrissparnaði og skyldulífeyrissparnaði.
 • Sala sjóða sem stýrt er af nokkrum stærstu sjóðafyrirtækjum heims.
 • Aðstoð við kaup í sjóðum Stefnis sem er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki í eigu Arion banka. Hjá Stefni geta viðskiptavinir valið úr fjölbreyttu úrvali verðbréfa- og sérhæfðra sjóða. Nánari upplýsingar um Stefni er að finna á www.stefnir.is.

Einstaklingsþjónusta

 • Fjölbreytt fjármálaþjónusta, svo sem útlán, ráðgjöf um sparnaðarleiðir, greiðslukort og lífeyrissparnað, auk víðtæks úrvals af tryggingum í samstarfi við dótturfélag bankans, Vörð.
 • Stafræn fjármálaþjónusta, svo sem netbanki og app, og persónuleg þjónusta í útibúum og þjónustuveri bankans.
 • Áhersla á þægilegar stafrænar lausnir og virðisaukandi þjónustu í útibúum bankans.
 • Alls 13 útibú og afgreiðslur víða um land.